“Zli vlastelin” Juraj Brandenburški – neprijatelj turopoljskih plemića? – Matičin četvrtak u Knjižnici Galženici

Pozivamo vas na 280. Matičin četvrtak koji će se odvijati 16. veljače 2023. u Knjižnici Galženici od 19:30 do 20:30 sati.

Predavanje na temu  „ZLI  VLASTELIN“  JURAJ  BRANDENBURŠKI – NEPRIJATELJ  TUROPOLJSKIH  PLEMIĆA? (Kasnosrednjovjekovni gospodari Lukavca između stvarnosti i mašte)  održati će dr.sc.Tomislav Matić, znanstveni suradnik na Odjelu za srednjovjekovnu povijest  Hrvatskog  instituta za povijest.

Tomislav Matić rođen je u Zagrebu 1984. godine. Diplomirao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine, a 2017. godine doktorirao medievistiku na istoj instituciji obranivši disertaciju pod naslovom „Ivan Vitez od Sredne – Prelat i humanist 15. stoljeća“. Iste je godine    izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Tijekom studija boravio je na Sveučilištu Ca’ Foscari u Veneciji i Katoličkom sveučilištu Pázmány Péter u Budimpešti. Dobitnik je nekoliko stipendija, među ostalima Instituta Balassi i Austrijske akademije znanosti. Sudjelovao je u nizu domaćih i međunarodnih projekata, uključivši jedan projekt Sveučilišta u Oxfordu (The Jagiellonians: Dynasty, Memory and Identity in Central Europe) i jedan projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost. Od 2012. do 2022. godine bio je zaposlen na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a od 2022. godine na Hrvatskom institutu za povijest. Do sada je uredio jedan zbornik i objavio nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima radova, te dvije popularno-znanstvene knjige i niz popularno-znanstvenih članaka u novinama i časopisima, poput Večernjeg i Jutarnjeg lista. Sudjelovao je u organizaciji pet znanstvenih skupova. Bio je voditelj jednog popularno-znanstvenog projekta (Otkrivanje zaboravljene hrvatske prošlosti) financiranog od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Njegova monografija Bishop John Vitez and Early Renaissance Central Europe – A Humanist Kingmaker trenutno je u pripremi za tisak.

Izvor: https://www.isp.hr/srednjovjekovna-povijest/

____________________________

Ako niste u prilici posjetiti  predavanje  uživo u knjižnici, sljedećih dana možete ga pogledati putem  mrežne  stranice Ogranka  www.matica-gorica.hr.

Skip to content