Zašto je danas teško biti roditelj?

U utorak 6. lipnja 2023. u 18:00 sati na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Velika Gorica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održat će psihoedukativno predavanje Zašto je danas teško biti roditelj?

Gordana Buljan Flander klinička je psihologinja, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, stalna sudska vještakinja za zlostavljanu i traumatiziranu djecu.

Kroz cijelu se svoju bogatu karijeru bavi zaštitom djece, njihovog mentalnog zdravlja i njihovih prava. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Bila je među prvima koji su početkom 90.-tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te se upravo toj djeci posvetila kroz cijelu svoju karijeru.

Osnivačica je savjetodavne linije za zlostavljanu i zanemarenu djecu “Hrabri telefon”1997. godine te inicijatorica osnivanja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 2002. godine. Dobitnica je Nagrade za životno djelo u području zaštite prava djeteta 2018. i Državne nagrade za znanost 2019.

U sklopu radionice održat će se i predstavljanje 2. proširenog izdanja knjige „Znanost i umjetnost odgoja“ prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander i suradnika. Knjiga sadrži stručne tekstove 36 autora – psihologa, psihijatara, socijalnih pedagoga, socijalnih radnika, neuropedijatrice, logopeda… Riječ je o najobimnijem hrvatskom izdanju namijenjenom roditeljima, odgajateljima i stručnjacima koji rade s djecom, u kojem su čitatelju stručne i znanstvene spoznaje prenesene pitko i razumljivo te uz brojne ilustracije, dječje crteže i fotografije. Sadržajno knjiga prati roditeljstvo od odluke na roditeljstvo do adolescencije djeteta. Svi tekstovi donose suvremene znanstvene i stručne spoznaje te konkretne savjete i primjere iz prakse, uz popis korištene literature u kojoj čitatelji mogu dalje istraživati temu. Za ovu je knjigu prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander kao urednica i autorica dobila Državnu nagradu za znanost 2019. godine za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti.

Svi zainteresirani trebaju rezervirati svoje mjesto pozivom na broj: 01/6260-689.

Skip to content