Senzorna integracija

Prva psihoedukativna radionica u ovoj godini održat će se 27.02.2018. u 18 sati na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Velika Gorica.
Dragana Mamić, profesor defektolog i rehabilitator senzorne integracije, govorit će o senzornoj integraciji i prepoznavanju znakova teškoće senzorne obrade kod djece.

Saznati ćemo kako olakšati svakodnevno nošenje s različitim senzornim iskustvima, kako djelovati i što mogu učiniti roditelji, odgojitelji/učitelji, a što vršnjaci.

Sudionici će kroz predavanje i radionicu dobiti uvid u osnovne značajke senzorno integrativnog funkcioniranja i utjecaja na svakodnevni život djeteta.Način na koji doživljavamo ovaj svijet može biti prepreka kako u podučavanju, tako u učenju igri i ponašanju te u konačnici uključivanju djeteta tipičnog razvoja kao i djeteta s teškoćama u razvoju u socijalne interakcije i aktivnosti s vršnjacima.Znanja o kvaliteti odvijanja senzorne integracije doprinosi razumijevanju djetetova ponašanja, odnosno daje nam uvid kao roditelju/odgojitelju/učitelju/vršnjaku zašto neko dijete ne može učiti; ili slabo uči, izbjegava igru i igru s drugom djecom, igru na igralištu, parku, ili pokazuje neke oblike neprimjerenog ponašanja (izazivačko, pasivno, hiperaktivno, razdražljivo, rastreseno, kaotično…). Jedan od uzroka tome može biti i loša senzorna obrada.

Za sudjelovanje na radionici potrebno se je prijaviti na broj telefona Dječjeg odjela: 6260-689.

Skip to content