Ravnateljica Katja Matković Mikulčić ovogodišnja je dobitnica Kukuljevićeve povelje

Katja Matković Mikulčić, ravnateljica Gradske knjižnice Velika Gorica, dobila je Kukuljevićevu povelju – najveće nacionalno strukovno priznanje u području knjižničarstva. Povelja je nazvana imenom zaslužnog hrvatskog bibliofila i bibliografa Ivana Kukuljevića Sakcinskog, a dodjeljuje je Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva na prijedlog Ocjenjivačkog odbora kao oblik javnog priznanja knjižničnim djelatnicima za dugogodišnji rad i značajne rezultate na unapređenju knjižničarske djelatnosti. Svečanost uručenja Povelje održat će se u okviru programa 45. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, u petak 9. listopada 2020. u 16.30 sati u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu uz prijenos uživo na mrežnom portalu konferencije. https://virtualno.hkdrustvo.hr/hkd2020/

Teško je u malo riječi sažeti sve zasluge na polju knjižničarstva kojima je zadužila ne samo velikogoričku, nego i širu knjižničarsku zajednicu, ali bit će dovoljan makar kratak uvid u radnu biografiju Katje Matković Mikulčić da bi se shvatila širina njezina kontinuiranog djelovanja na području knjižničarstva i kulture općenito – spisateljski i urednički rad na strukovnim i zavičajnim publikacijama, broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova, izlaganja na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, doprinos u radu Hrvatskog knjižničarskog društva i Zagrebačkog knjižničarskog društva, rad u stručnim tijelima…

Radna biografija

Katica (Katja) Matković Mikulčić rođena je 11. veljače 1954. godine u Vrbanju na Hvaru gdje je završila osnovnu školu. Gimnaziju općeg smjera završila je u Jelsi na Hvaru, nakon čega nastavlja studij na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Diplomirala je 1977. godine s temom iz područja sociologije kulture. Tijekom studija surađivala je u brojnim novinama i časopisima. Godine 1979. zaposlila se u Centru za kulturu Radničkog sveučilišta „Moša Pijade“ na poslovima stručnog suradnika za kulturu i taj je posao uspješno obavljala četrnaest godina. Za to vrijeme organizirala je veliki broj tribina, predavanja, izložbi i promocija knjiga.

Godine 1993. zaposlila se u Gradskoj knjižnici Velika Gorica na mjestu bibliotekar-informator. Stručni ispit pred Hrvatskim knjižničnim vijećem za stručno zvanje diplomirani knjižničar položila je 1999. godine, obranom radnje kod dr. Aleksandra Stipčevića na temu „Inkunabule na otoku Hvaru“. I u novoj sredini organizirala je brojne tribine, književne susrete i promocije knjiga. Stalno se stručno usavršavala kroz razne radionice, okrugle stolove, stručne skupove i konferencije. U stručnom smislu surađivala s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, Knjižnicama grada Zagreba – Matična služba te strukovnim udrugama HKD-om, ZKD-om, kako u zemlji tako i u inozemstvu.

Od 2005. godine obnaša dužnost ravnateljice Gradske knjižnice Velika Gorica i na tom mjestu dala je nemjerljiv doprinos ugledu struke i same institucije kojoj je na čelu. To je prepoznato u lokalnoj zajednici koja je Gradskoj knjižnici Velika Gorica 2007. godine dodijelila  Nagradu Grada Velike Gorice s likom Franje Lučića u znak zahvalnosti za iznimna dostignuća u obavljanju knjižničarske djelatnosti te razvoju kulture, obrazovanja i informiranja građana u Velikoj Gorici. Ista nagrada dodijeljena je osobno Katici Matković Mikulčić 2019. godine.

Doprinos na radnom mjestu

 • 2006. godine vodila je preuređenje, proširenje, informatizaciju poslovanja te reviziju cjelokupnog fonda Gradske knjižnice Velika Gorica, nakon čega ta ustanova postaje nezaobilazna institucija u promicanju knjige i čitanja zahvaljujući jasnoj programskoj koncepciji knjižnice i definiranim ciljevima vezanim uz potrebe sredine u kojoj knjižnica djeluje. Kao ravnateljica Gradske knjižnice Velika Gorica dala je novi, prepoznatljiv i suvremeni identitet Knjižnici.
 • 2006. godine Gradska knjižnica Velika Gorica bila je nositelj i organizator otvaranja nacionalne manifestacije Mjeseca hrvatske knjige, a Katica Matković Mikulčić članica Programskog odbora MHK.
 • 2007. godine inicirala je i realizirala uvođenje opreme za slijepe i slabovidne osobe u Gradsku knjižnicu Velika Gorica u suradnji s Rotary klubom Velika Gorica.
 • 2007. godine pokrenula je prve mrežne stranice Knjižnice koje ažurno donose sve informacije vezane uz programe i rad Knjižnice.
 • 2008. godine umrežene su sve tri lokacije Knjižnice.
 • Od 2008. godine u suradnji s Albanskim veleposlanstvom u Zagrebu sudjelovala je u aktivnostima albanske manjine u Velikoj Gorici i Zagrebačkoj županiji. Iste godine bila je gost velikog sajma knjiga u Tirani na poziv albanskog izdavača Botimet Toena koji je izdao prijevod knjige Divlji konj na albanski jezik književnika Božidara Prosenjaka. Na sajmu je predstavila knjigu i književno stvaralaštvo Božidara Prosenjaka uz prigodnu izložbu njegovog cjelokupnog književnog opusa te izdanja knjiga koje je financijski poduprla Zagrebačka županija.

Kontinuirano ili povremeno ostvaruje suradnju s Moliškim Hrvatima (Italija), Gradišćanskim Hrvatima (Austrija i Mađarska) te Hrvatima u Banjoj Luci (Republika Srpska) prikupljajući i donirajući im knjige.

 • 2009. godine inicirala je projekt „Knjižnica u gostima“ kroz koji se nastoji približiti knjiga i važnost čitanja u prigradskim naseljima koja nemaju autobusnu vezu s Gradom Velika Gorica, iako su u njegovom sastavu. Projekt traje i dalje i iznimno je dobro prihvaćen.
 • Od 2010. i 2011. godine sve lokacije Gradske knjižnice Velika Gorica prisutne su na društvenoj mreži Facebook.
 • 2012. godine pokrenula je natječaj u Knjižnici „Pišem ti pismo… natječaj za naj pismo“.
 • 2012. godine sudjelovala je u Projektu vođenog čitanja u Kaznionici Turopolje. Rezultati tog projekta prezentirani su u knjizi Željke Bagarić Model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj (Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014.).
 • 2013. godine uvela je prvi e-čitač u Gradsku knjižnicu Velika Gorica, čime je otvoren put prema e-čitanju. Projekt „Elektronički čitač na dohvat ruke“ realiziran je u suradnji s Veleposlanstvom SAD-a u Republici Hrvatskoj.
 • Njezinim zauzimanjem stvoren je fond od 132.376 svezaka tiskane građe, najbogatiji fond u knjižnicama Zagrebačke županije.
 • 2014. godine sudjeluje u pripremi i realizaciji projekta „Kućica za knjige“ u Parku dr. Franje Tuđmana (Little Free Library).
 • 2016. godine Gradska knjižnica Velika Gorica bila je domaćin posjeta IFLA-ine Sekcije za narodne knjižnice čiji je polugodišnji radni sastanak održan u Zagrebu, u sklopu Međunarodnog stručnog skupa Interaction between library users and librarians / Interakcija između korisnika knjižnice i knjižničara u organizaciji Knjižnica grada Zagreba.
 • 2016. godine objavljena je monografija Gradske knjižnice Velika Gorica u povodu 130. obljetnice otvaranja Prve čitaonice u Velikoj Gorici. Katica Matković Mikulčić je urednica i autorica predgovora Prolog za (novu) knjižnicu. U ovoj knjizi navedeni su svi aspekti rada u Gradskoj knjižnici Velika Gorica. Monografija je trebala skrenuti pažnju lokalnoj i stručnoj zajednici na ono što se u narodnoj knjižnici radilo, što se radi i koja bi trebala biti njezina uloga u budućnosti, u trenutku kada se knjižnična djelatnost nalazi pred izazovima suvremene informatičke tehnologije, novim zahtjevima i zadaćama korisnika, a i građana općenito, a koje postavlja novo digitalno doba.
 • 2016. godine sudjelovala je u izradi Strategije kulturnog razvoja Zagrebačke županije 2016. – 2026. #kultura 697.
 • 2018. godine sudjelovala je u izradi Strategije razvoja Grada Velike Gorice 2018. – 2023. (područje kulturnih djelatnosti).
 • 2018. godine inicirala je i pokrenula prvi književni festival u Turopolju – Turbooks.
 • Uspješno surađuje s ustanovama, udrugama i pojedincima Grada Velike Gorice, Zagreba, Zagrebačke županije i šire, a sve u cilju promicanja informiranja, knjige i čitanja, što je primarna zadaća knjižnica. Gradska knjižnica Velika Gorica kao mjesni pristup znanju postala je značajan čimbenik u izgradnji demokratskog društva kroz mogućnost informiranja i obrazovanja svih kategorija korisnika lokalne zajednice.
 • Predlagala je i sudjelovala u realizaciji brojnih akcija i manifestacija vezanih uz promidžbu važnosti knjižnica i knjige (Mjesec hrvatske knjige (članica Programskog i Organizacijskog odbora 2006., 2011., 2012., 2013. i 2014.), Interliber, Sa(n)jam knjige u Istri, Dan hrvatskih knjižnica, Noć knjige, Dani europske kulturne baštine, Knjižni blok, Festival europske kratke priče, S knjigom na ti, Sve za 5! i dr.), te brojnim drugim javnim kulturnim događanjima u lokalnoj i stručnoj zajednici.

Napredovanje u struci

 • 2016. godine promaknuta je od strane Ministarstva kulture u zvanje višeg knjižničara zbog dostignuća na polju knjižničarstva.
 • Iako u svojstvu ravnateljice Gradske knjižnice Velika Gorica, angažirana je u ugovornom odnosu na dva projekta.
 • 2017. godine imenovana je od strane Grada Velike Gorice urednicom Turopoljske enciklopedije, koja se priprema u suradnji s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža.
 • 2018. godine imenovana je upraviteljicom Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Velikoj Gorici.
 • 2019. godine, uz navršenih 40 godina kontinuiranog rada u kulturi, uručena joj je Nagrada Grada Velike Gorice s likom Franje Lučića u znak zahvalnosti zbog predanog profesionalnog rada na unapređenju kulturnog života Grada Velike Gorice i svekolikog doprinosa u očuvanju turopoljskog tradicijskog identiteta.

Opći stručni i znanstveni doprinos

 • 2009. godine Gradska knjižnica Velika Gorica bila je organizator i nositelj projekta obilježavanja 400. godišnjice rođenja Jurja Habdelića. Projekt je uključivao:

– Znanstveni skup o Jurju Habdeliću: 400. obljetnica rođenja Jurja Habdelića (1609. – 1678.),

– pripremu i izdavanje pretiska njegovog djela Zerczalo Marianzko (1662.), nakon punih 348 godina, za koji je Katica Matković Mikulčić napisala predgovor,

– izložbu Isusovci u Turopolju te

– izdavanje Zbornika radova sa Znanstvenog skupa (Velika Gorica, Gradska knjižnica Velika Gorica, 2009.) koji je Katica Matković Mikulčić uredila.

 • 2014. godine organizirala je Stručni skup o Jurju Mulihu (1694. – 1754.): obilježavanje 320. obljetnice rođenja i 260. obljetnice smrti. Uredila je Zbornik sa stručnog skupa (2015.) i autorica je predgovora.

Rad u stručnim tijelima

 • 2010. – 2012. godine obnašala je dužnost predsjednice Zagrebačkoga knjižničarskog društva (1. mandat). Po toj osnovi iste godine izabrana je za potpredsjednicu Hrvatskoga knjižničarskog društva te članicu i zamjenicu predsjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća, savjetodavnog tijela pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.
 • 2012. – 2014. godine obnašala je dužnost predsjednice Zagrebačkoga knjižničarskog društva (2. mandat) i potpredsjednice Hrvatskoga knjižničarskog društva te članice i zamjenice predsjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća.
 • 2017. godine imenovana je članicom Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.
 • 2017. godine imenovana je članicom Stručnog povjerenstva za odabir programa Ruksak (pun) kulture Ministarstva kulture.
 • 2019. godine bila je u Povjerenstvu za izradu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.
 • 2020. godine imenovana je članicom Komisije za dodjelu Nagrade Vladimir Nazor na području književnosti.

Značajni doprinos u radu HKD-a

 • 2010. – 2014. godine kao predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva aktivno je sudjelovala u radu HKD-a kao članica Glavnog i Izvršnog odbora u dva mandata.
 • U suradnji s Goethe-Institutom u Zagrebu kao predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva 2011. organizirala je stručni skup „Uspješnije poslovanje knjižnice: Koncepcije marketinga i menadžmenta usmjerene na korisnike“ koji je vodila dr. Hannelore Vogt, direktorica Gradske knjižnice Köln.
 • 2011. godine organizirala je radionicu HKD-ove Radne grupe za javno zagovaranje u sklopu kampanje „Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu“ za predstavnike lokalne uprave četiriju županija središnje Hrvatske u Gradskoj knjižnici Velika Gorica.
 • Promicala je važnost knjižničarske struke u Društvu i lokalnoj zajednici.
 • Uspostavila je suradnju s nizom regionalnih knjižničarskih društava, upoznala se s njihovim radom, postignućima i problemima s kojima se suočavaju te podržala prijedlog da se o tome progovori na 38. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva, čemu je prethodilo sudjelovanje na IFLA/MLAS radionici u Splitu 2011. gdje se govorilo o izgradnji jakih knjižničarskih udruženja i stvaranja modela za buduću suradnju.
 • 2012. godine bila je članica Organizacijskog odbora 38. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, Osijek, 26. – 28. rujna 2012.
 • 2014. godine bila je članica Programskog odbora 39. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, Split, 15. – 18. listopada 2014. te moderatorica.
 • 2014. – 2018. godine bila je predsjednica Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva. Vidi: Matković Mikulčić, K. Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1.9.2017. – 31.8.2018. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018), str. 489-490.

Izlaganja na skupovima:

 1. Matković Mikulčić, K.; Novković Poje, G. Psihoedukativne iskustvene radionice za roditelje, odgojitelje i učitelje. // Stručni skup : Suradnja dječjih knjižničara i roditelja, Zagreb, KGZ – Knjižnica Medveščak, 23. ožujka 2012.
 2. Matković Mikulčić, K. Novi uvez – glasilo Zagrebačkoga knjižničarskog društva. Kako dalje? // 38. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Osijek, 26. – 29. rujna 2012.
 3. Matković Mikulčić, K. Kako nas stabla povezuju. // 5. okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade : Prirodna baština Hrvatske u literaturi za djecu i mlade, Gradska knjižnica Marka Marulića, Split, 26. svibnja 2014.
 4. Matković Mikulčić, K. Jurjevski običaji Turopolja. // 6. okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade : Dječja knjižnica i nematerijalna kulturna baština, Gradska knjižnica Marka Marulića, Split, 4. svibnja 2015.

Posterska izlaganja:

 1. Matković Mikulčić, K.; Peranić, M.; Grubačević, I. Neka se glas korisnika čuje! // 9. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, 9. – 11. listopada 2013., Zadar
 2. Matković Mikulčić, K.; Grubačević, I. Samo reci da! za velikogorički bibliobus. // 39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, 15. – 18. listopada 2014., Split

Bibliografija stručnih i znanstvenih radova

Objavljeni radovi:

 1. Matković Mikulčić, K. 125 godina Narodne čitaonice u Jelsi na Hvaru (1868. – 1993.). // Znanstveni skup Čitaonički i knjižnični pokret u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću : zbornik radova sa znanstvenog skupa, Pazin, 15. studenoga 1993. / uredio Bruno Dobrić. Pula : Sveučilišna knjižnica u Puli, 1996. Str. 89-96.
 2. Matković Mikulčić, K.; Grubačević, I. „Književni sladokusci“ – klub prijatelja Gradske knjižnice Velika Gorica. // Slobodan pristup informacijama : 10. okrugli stol : zbornik radova / uredile Alemka Belan-Simić i Aleksandra Horvat. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 86-90.
 3. Matković Mikulčić, K.; Peranić, M. Dodiri kultura u Gradskoj knjižnici Velika Gorica. // Knjižnica : komunikacijsko i multikulturalno središte lokalne zajednice : zbornik radova 8. savjetovanja za narodne knjižnice, Sveti Martin na Muri, 2011. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2012. Str. 359-366.
 4. Matković Mikulčić, K.; Grubačević, I. Samo reci „da!“ za velikogorički bibliobus. // Potujoče novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice 9, 1/2(2014), str. 23-25.
 5. Matković Mikulčić, K.; Grubačević, I.; Peranić, M. Neka se glas korisnika čuje! // Narodne knjižnice kao treći prostor: zbornik radova 9. savjetovanja za narodne knjižnice, Zadar, 2013. / urednice Dunja Marija Gabriel i Jelica Leščić. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2015. Str. 379-384.
 6. Krajna, T.; Mišetić, M.; Matković Mikulčić, K. The activities of the Croatian Library Association in the field of lifelong education and professional development for library and information professionals. // Libraries in V4+ countries and perspectives of their further development towards 2020 : Proceedings of the 5th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries, held on June 8 – 9, 2015 in Bratislava. Bratislava : Štatna vedecka knižnica v Banskej Bystrici, 2015. Pp. 195-219.
 7. Krajna, T.; Matković Mikulčić, K.; Mišetić, M.; Raos, N. Librarian and Professional Ethics in Croatia. // Libraries V4 in the Decoy of Digital Age : Proceedings of the 6th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries held from 31st May – 1st June 2016 in Brno. Brno : The Morovian Library, 2016. Pp. 455-476.
 8. Matković Mikulčić, K. Knjižničarsko društvo i profesionalna etika. // Okrugli stol Uloga stručnog knjižničarskog društva danas : U povodu 40. obljetnice osnutka Zagrebačkog knjižničarskog društva : zbornik radova. Zagreb : Zagrebačko knjižničarsko društvo, 2018. Str. 89-101.
 9. Grubačević, I.; Matković Mikulčić, K. Hiža od knig : pisana baština u izdanjima Gradske knjižnice Velika Gorica. // Nakladništvo u baštinskim ustanovama : zbornik radova sa Stručnog skupa Nakladništvo u baštinskim ustanovama kao prilog njegovanju zavičajnosti, održanog u Šibeniku 24. i 25. svibnja 2018. / uredili Karmen Krnčević i Vilijam Lakić. Šibenik : Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Knjižničarsko društvo Šibenik, 2019. Str. 141-149.

Strukovne publikacije:

Glavna i odgovorna urednica i autorica uvodnika Novog uveza, glasila Zagrebačkoga knjižničarskog društva: broj 12 (prosinac 2010.), broj 13 (lipanj 2011.), broj 14 (prosinac 2011.) i broj 15 (lipanj 2012.).

Članica uredništva Novog uveza: broj 16 (prosinac 2012.), broj 17 (rujan 2013.), broj 18 (prosinac 2013.), broj 19 (lipanj 2014.).

U posebnom broju objavljenom 2015. godine uvršten je tekst: Matković Mikulčić, K. Djelatnost Zagrebačkoga knjižničarskog društva 2010. – 2012. i 2012. – 2014.

Matković Mikulčić, K. Juraj Habdelić : turopoljski klasik. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost, kulturu 42, 6(2009), str. 105-108.

Monografije:

 1. Matković Mikulčić, K. Obitelj Šenoa i Turopolje. Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, 2006.
 2. Matković Mikulčić, K. Hrast – drvo Turopolja. Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, 2011.
 3. Gradska knjižnica Velika Gorica u lokalnoj zajednici : 130. obljetnica otvaranja Prve čitaonice u Velikoj Gorici. Velika Gorica : Gradska knjižnica Velika Gorica, 2016.

Publikacije u Zavičajnoj zbirci:

Istražuje turopoljsku baštinu te prikuplja građu za Zavičajnu zbirku. Napisala je nekoliko publikacija na tu temu te recenzirala brojna izdanja iz tog područja.

 1. Matković Mikulčić, K. Crkve i kapele Odranskog i Pokupskog dekanata. Velika Gorica : Narodno sveučilište Velika Gorica, 1998.
 2. Jedna od urednica prve velikogoričke monografije Velika Gorica (Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, 2000.). Monografija je dobila nagradu Zagrebačke županije.
 3. Matković Mikulčić, K. Svetom Jurju u pohode. Velika Gorica : Turistička zajednica Grada Velike Gorice, 2003.
 4. Matković Mikulčić, K. Turopoljski kipci Mate Mihinice. Velika Gorica : Turistička zajednica Grada Velike Gorice, 2005.
 5. Leksikon suvremenih velikogoričkih pisaca. Velika Gorica : Gradska knjižnica Velika Gorica, 2006. (ur.)

Spisateljski rad:

Knjige za odrasle:

 1. Matković Mikulčić, K. Otočni kalendar. Velika Gorica : Gradska knjižnica Velika Gorica, 2008.
 2. Matković Mikulčić, K. Prozori duše. Zagreb : BIAKOVA d.o.o., 2013.

Mediteranska trilogija za djecu:

 1. Matković Mikulčić, K. Priče o maslini. Velika Gorica : Narodno sveučilište Velika Gorica, 1995.
 2. Matković Mikulčić, K. Priče o vinovoj lozi. Zagreb : Nova stvarnost, 1999.
 3. Matković Mikulčić, K. Priče o smokvi. Velika Gorica : Knjižni centar, 2002.

Neke priče iz tih knjiga su uvrštene u školske udžbenike.

Urednica knjiga:

 1. Prosenjak, B. Između srži i margine. Zagreb : Stajer-graf, 2006.
 2. Šandor, Z. Povratak zaboravljenim igrama. Velika Gorica : Gradska knjižnica Velika Gorica, 2015.

U nekoliko knjiga, zbornika i časopisa pojavljuje se kao autor priloga: Hvarski zbornik (1978.), Pisanica – hrvatski uskrsni običaji (1991.), Čitaonički i knjižnični pokret u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću (1996.), Turopoljski vjekopisi: biografski leksikon Turopolja (1996.), Gospodarski imenik Grada Velike Gorice i općina Orle, Kravarsko i Pokupsko (1996.), Ljetopis Grada Velike Gorice (2006., 2007., 2009., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2019. i 2020.), Pisani rubac Hrvatske: knjiga o Zagrebačkoj županiji (Zagreb : Turistička zajednica Zagrebačke županije, 2008.).

Sudjelovala je u izdavačkom projektu Gradske knjižnice Marka Marulića Slikovnica mojeg djetinjstva. Matković Mikulčić, K. Hans Christian Andersen : Djevojčica sa šibicama. U: Slikovnica mojeg djetinjstva : knjiga sjećanja. Split : Gradska knjižnica Marka Marulića, 2013. Str. 63-66.

Ostalo

 • Posjetila velik broj hrvatskih knjižnica te knjižnica u inozemstvu (IFLA: Milano, 2009., Puerto Rico, 2011., Singapur, 2013., Wroclaw, 2017., Atena, 2019., niz knjižnica u Mađarskoj, Austriji, Albaniji, Sloveniji, Češkoj, Slovačkoj, Južnoafričkoj Republici i dr.), sajmova knjiga u zemlji i inozemstvu. Iskustva sa stručnih skupova prenosila je u radno okruženje.
 • Scenaristica dokumentarnog filma Od kurije do Akademije – 120 godina Prve čitaonice u Velikoj Gorici, Gradska knjižnica Velika Gorica, 2006.
 • Članica različitih žirija i povjerenstava (Gavellinih večeri za kazališnu umjetnost, Lidrana za dječje književno stvaralaštvo, na gradskoj i županijskoj razini, Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice, Povjerenstva za dodjelu Zlatne povelje Zagrebačkoga knjižničarskog društva).
 • Autorica brojnih priloga u novinama, časopisima i na radiju te predgovora za knjige i izložbe.
 • Uključena u rad Matice hrvatske – Ogranak Velika Gorica, gdje je jedno vrijeme obnašala dužnost tajnice Ogranka i urednice časopisa Luč.
 • Uvrštena u Biografsku enciklopediju vodećih žena i muškaraca Hrvatske Who is who u Hrvatskoj, 3. izdanje, 2013.
Skip to content