Propisi u knjižničarstvu

Pritiskom na broj izdanja Narodnih novina, u zagradi iza svakog dokumenta, u novom prozoru će se otvoriti odabrani dokument.

Zakoni:

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)

Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 35/2008, 127/2019)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022)

Pravilnici:

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)

Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002)

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016)

Nacionalni standardi:

Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021)

Uredbe i Odluke:

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20 i 141/20)
Urednički pročišćeni tekst Propisi.hr

Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)

Skip to content