Pravila Prve čitaonice u Velikoj Gorici

Pravila Prve čitaonice u Velikoj Gorici datirana su s datumom 8. ožujka 1885. godine. Pravilima su regulirani “Ime i svrha družtva”, članovi – način primanja, njihova prava i dužnosti, te prestanak i isključenje iz članstva, upravljanje knjižnicom – djelokrug Glavne skupštine, predsjednika i tajnika te blagajničke dužnosti, a definirani su i grb, imovina i prestanak društva, odnosno knjižnice. Pravila možete ih vidjeti i u cijelosti pročitati u Središnjem odjelu za odrasle, Zagrebačka 37, a do tada vam prenosimo mali odlomak:

“Članom družtva može biti svaki naobražen i pošten čovjek, kojiima svoju volju upisat u knjizi želja, koja stoji na uvid u družtvenih prostorijah, dočim o tom da li se članom prima, odlučuje odbor koji nije vezan svoju odluku motivirati, proti kojoj pristaje pravo prizvati na glavnu skupštinu.”

Skip to content