Pijetao u dječjem vrtiću – izložba

Od prethistorije pa sve do danas motiv pijevca se vrlo često pojavljivao u raznim umjetničkim djelima. Pijetao je solarni simbol koji personificira sunčevu energiju, najavljuje izlazak sunca i zoru. U hrvatskoj umjetnosti motiv pijevca posebno se ističe u slikarstvu i kiparstvu Hlebinske škole, a slikali su ga poznati majstori naive: Ivan Generalić, Ivan Lacković Croata, Ivan Večenaj, Mijo Kovačić i dr.

Umjetnički radovi naivnih umjetnika na temu pijevca objedinjeni su u katalogu ”Povratak pevca”, a taj katalog je poslužio kao inspiracija za dječji likovni rad. Cilj radionice s predškolcima bio je pobuditi dječji interes za kulturnu baštinu te poticati i podržavati različite oblike izražavanja kroz likovnu umjetnost. Tehnikom flomaster i pastela djeca su slikala reprodukcije prema slikama iz kataloga. Jesen je poslužila kao inspiracija za pijetlove rađene tehnikom lijepljenja jesenskih plodova različitih tekstura, boja i veličina. Pijevca su djeca povezala i sa suvremenom umjetnošću, točnije land artom, te je tako nastao pijetao od materijala nađenih u prirodi. Povezivanjem hrane i umjetnosti s ciljem razvoja zdravih navika djece predškolske dobi pijetla smo napravili i od zdravih namirnica, a potom ga u slast pojeli. Tako je nastao Food art. Perom pijetla u tehnici tuš crtamo pero i pišemo svoje ime na glagoljici. Kao vrhunac djeca su izmislila priču o pijetlu koju su rado iznova slušali i ponavljali.

Radove su izradili polaznici predškolske odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića Ciciban pod mentorstvom odgajateljica: Paole Jambrešić, Jage Mlađenović i Valentine Meštrović.

Izložba je postavljena od 25. ožujka do 2. travnja 2019.

Skip to content