Katja Matković Mikulčić obilježila 40 godina rada u kulturi

Ravnateljica Gradske knjižnice Velika Gorica Katja Matković Mikulčić, viši knjižničar, ovih je dana obilježila 40 godina neprekidnog rada u kulturi.


Rođena je u Vrbanju na Hvaru.


Od 2005. do danas ravnateljica je Gradske knjižnice Velika Gorica.
U svom radu uspješno surađuje sa ustanovama, udrugama i pojedincima Grada Velike Gorice, Zagreba, Zagrebačke županije i šire, a sve u cilju promicanja informiranja, knjige i čitanja, što je primarna zadaća knjižnica. Gradska knjižnica Velika Gorica kao mjesni pristup znanju postala je značajan čimbenik u izgradnji demokratskog društva kroz mogućnost informiranja i obrazovanja svih kategorija korisnika lokalne zajednice. O radu Gradske knjižnice Velika Gorica pregledno govori monografija o njezinom radu izdana 2016. u povodu 130-te obljetnice otvaranja Prve čitaonice u Velikoj Gorici.

2016. – sudjelovala u izradi Strategije kulturnog razvoja Zagrebačke županije #kultura 697

2014. – danas – predsjednica Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva

2013. – uvela prvi e-čitač u Gradsku knjižnicu Velika Gorica

2012. – 2014. – predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva
– potpredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva
– članica Hrvatskoga knjižničnog vijeća, savjetodavnog tijela pri Ministarstvu
kulture Republike Hrvatske

Zagrebačko knjižničarsko društvo jedna je od temeljnih sastavnica Hrvatskoga knjižničarskog društva te na taj način treba sagledavati njihovu sinergiju, koja za cilj ima promicanje važnosti knjige, nakladništva i knjižnica u novom društvenom i tehnološkom okruženju.

2010. – 2012. – predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva
– potpredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva
– članica Hrvatskoga knjižničnog vijeća, savjetodavnog tijela pri Ministarstvu
kulture Republike Hrvatske

1993. – 2005. – bibliotekar-informator u Gradskoj knjižnici Velika Gorica

1979. – 1993. – stručni suradnik za kulturu u Centru za kulturu Radničkog sveučilišta „Moša Pijade“,
– organizacija velikog broja tribina, predavanja, izložbi i promocija knjiga.

PROJEKTI, PRIZNANJA, POSTIGNUĆA I USAVRŠAVANJA

• Aktivno sudjelujući u radu stručnih tijela i komisija, izlaganjima na skupovima i savjetovanjima pridonosila razvoju i ugledu struke te po osnovi članstva u različitim povjerenstvima i radnim grupama sudjelovala u raspravama, donošenju stručnih dokumenata i programskih akata /Strategija, Zakona i Pravilnika/

• Organiziranje stručnog skupa Juraj Mulih – apostol hrvatskoga naroda (2014.) te izdavanje Zbornika sa stručnog skupa (2015.) godine, urednica zbornika.

• Sudjelovanje u realizaciji projekta Kućica za knjige u Parku dr. Franje Tuđmana (Little Free Library) 2014.

• Sudjelovanje u Projektu vođenog čitanja u Kaznionici Turopolje (2012.). Rezultati tog projekta prezentirani su u knjizi Željke Bagarić Model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.

• Promicala važnosti knjižničarske struke u Hruštvu i lokalnoj zajednici.
Uspostavila suradnju s nizom regionalnih knjižničarskih društava, upoznala se s njihovim radom, postignućima i problemima s kojima se suočavaju te podržala prijedlog da se o tome progovori na 38. skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva čemu je prethodilo sudjelovanje na IFLA/MLAS radionici u Splitu 2011. gdje se govorilo o izgradnji jakih knjižničarskih udruženja i stvaranja modela za buduću suradnju.

• U suradnji s Goethe-Institutom u Zagrebu kao predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva 2011. organizirala i sudjelovala na seminaru Uspješnije poslovanje knjižnice: Koncepcije marketinga i menadžmenta usmjerene na korisnike koji je vodila dr. Hannelore Vogt, direktorica Gradske knjižnice Köln.

• Prisustvovala skupovima radi cjelovitijeg sagledavanja drugih tipova knjižnica – 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Knjižnice: kamo i kako dalje, Opatija, 2011. i 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, Poreč, 2011.

• Organizirala radionicu HKD-ove Radne grupe za javno zagovaranje u sklopu kampanje Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu koja je realizirana 2011. za predstavnike lokalne uprave četiriju županija središnje Hrvatske u Gradskoj knjižnici Velika Gorica.

• Godine 2010. Gradska knjižnica Velika Gorica bila je organizator i nositelj projekta obilježavanja 400. godišnjice rođenja Jurja Habdelića, što je uključivalo organizaciju Znanstvenog skupa o njegovom životu i djelu, pripremu i izdavanje pretiska njegovog djela Zerczalo Marianzsko (1662.) te izdavanje Zbornika radova sa Znanstvenog skupa koji je uredila.
Gradska knjižnica bila je nakladnik zbirke pjesama Izabrane pjesme albanskog pjesnika Visar Zhiti.

• Godine 2009. inicirala projekt Knjižnica u gostima kroz koji se nastoji približiti knjiga i važnost čitanja u prigradskim naseljima koja nemaju autobusnu vezu s Gradom Velika Gorica, iako su u njegovom sastavu. Projekt traje i dalje i iznimno je dobro prihvaćen.

• U suradnji s Albanskim veleposlanstvom u Zagrebu od 2008. aktivno sudjelovala u aktivnostima albanske manjine u Velikoj Gorici i Zagrebačkoj županiji. Iste godine bila gost velikog sajma knjiga u Tirani na poziv albanskog izdavača Botimet toena koji je izdao prijevod knjige Divlji konj na albanski jezik književnika Božidara Prosenjaka. Na sajmu predstavila knjigu i književno stvaralaštvo Božidara Prosenjaka uz prigodnu izložbu njegovog cjelokupnog književnog opusa te izdanja knjiga koje je financijski poduprla Zagrebačka županija.

• Gradska knjižnica Velika Gorica 2007. godine dobila je Nagradu Grada Velike Gorice za iznimna dostignuća u obavljanju knjižničarske djelatnosti te razvoju kulture, obrazovanja i informiranja građana u Velikoj Gorici.

• 2006. godine Gradska knjižnica Velika Gorica je proširena i preuređena. Prvi put je dobila samostalni Dječji odjel. Nakon preuređenja, proširenja i informatizacije poslovanja Gradska knjižnica postala je nezaobilazna institucija u promicanju knjige i čitanja zahvaljujući jasnoj programskoj koncepciji knjižnice i definiranim ciljevima vezanim uz potrebe sredine u kojoj knjižnica djeluje.

• Godine 2006. Gradska knjižnica Velika Gorica bila je nositelj i organizator otvaranja Mjeseca hrvatske knjige. Članica Programskog odbora MHK.

• Predlagala i sudjelovala u realizaciji brojnih akcija i manifestacija vezanih uz promidžbu važnosti knjižnica i knjige (Mjesec hrvatske knjige, Interliber, Sa(n)jam knjige u Istri, Dan hrvatskih knjižnica, Noć knjige, Dani europske kulturne baštine, Knjižni blok, Festival europske kratke priče, S knjigom na ti, Sve za 5! i dr.), te brojnim drugim javnim kulturnim događanjima u lokalnoj i stručnoj zajednici.

• Bavi se istraživanjem turopoljske baštine, prikupila veliku građu za Zavičajnu zbirku, napisala nekoliko publikacija na tu temu te recenzirala brojna izdanja iz tog područja:
– Monografija Gradska knjižnica Velika Gorica u lokalnoj zajednici: 130 obljetnica otvaranja Prve čitaonice u Velikoj Gorici, Gradska knjižnica Velika Gorica, 2016. – urednica
– Monografija Hrast – drvo Turopolja, Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Velika Gorica, 2011.
– Urednica Leksikona suvremenih velikogoričkih pisaca, Gradska knjižnica Velika Gorica, Velika Gorica, 2006.
– Monografija Obitelj Šenoa i Turopolje, Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Velika Gorica, 2006.
– Monografija Turopoljski kipci Mate Mihinice, Turistička zajednica Grada Velike Gorice, Velika Gorica, 2005.
– Svetom Jurju u pohode, Turistička zajednica Grada Velike Gorice, Velika Gorica, 2003.
– Jedna od urednica prve velikogoričke monografije Velika Gorica, Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Velika Gorica, 2000. Monografija je dobila županijsku nagradu.
– Monografija Crkve i kapele Odranskog i Pokupskog dekanata, Narodno sveučilište Velika Gorica, Velika Gorica, 1998.

• Kontinuirano se bavi spisateljskim radom.
Knjige za odrasle:
– Prozori duše, BIAKOVA d.o.o., Zagreb, 2013.
– Otočni kalendar, Gradska knjižnica Velika Gorica, Velika Gorica, 2008.
Mediteranska trilogija za djecu:
– Priče o smokvi, Knjižni centar, Velika Gorica 2002.
– Priče o vinovoj lozi, Nova stvarnost, Zagreb, 1999.
– Priče o maslini, Narodno sveučilište Velika Gorica, Velika Gorica, 1995.
Neke priče iz tih knjiga su uvrštene u školske udžbenike.

• Urednica knjiga:
– Zlatica Šandor: Povratak zaboravljenim igrama, Gradska knjižnica Velika Gorica, Velika Gorica, 2015.
– Božidar Prosenjak: Između srži i margine, Stajer-graf, Zagreb, 2006.

• Autorica brojnih priloga u novinama, časopisima i na radiju te predgovora za knjige i izložbe.

• Uredila četiri broja Novog uveza, glasila Zagrebačkoga knjižničarskog društva.
– broj 15 (lipanj 2012.), broj 14 (prosinac 2011.), broj 13 (lipanj 2011.), broj 12 (prosinac 2010.)

• Članica Matice hrvatske – Ogranak Velika Gorica, gdje je jedno vrijeme obnašala dužnost tajnice Ogranka i urednice časopisa Luč.

• Scenaristica dokumentarnog filma Od kurije do Akademije – 120 godina Prve čitaonice u Velikoj Gorici, Gradska knjižnica Velika Gorica, 2006.

• U nekoliko knjiga, zbornika i časopisa pojavljuje se kao autor priloga: Hvarski zbornik (1978.), Pisanica – hrvatski uskrsni običaji (1991.), Čitaonički i knjižnični pokret u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću (1996.), Turopoljski vjekopisi, biografski leksikon Turopolja (1996.), Gospodarski imenik Grada Velike Gorice i općina Orle, Kravarsko i Pokupsko (1996.), Ljetopis Grada Velike Gorice, (2006., 2007., 2009., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015.), Pisani rubac Hrvatske, Zagrebačka županija, Zagreb, 2008.

• Tijekom rada u Gradskoj knjižnici Velika Gorica organizirala brojne izložbe knjiga, tribine, istraživanja korisničkih potreba, književne susrete i promocije knjiga.

• Članica različitih žirija i povjerenstava (Gavellinih večeri za kazališnu umjetnost, Lidrana za dječje književno stvaralaštvo, na gradskoj i županijskoj razini, Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice, Povjerenstva za dodjelu Zlatne povelje Zagrebačkoga knjižničarskog društva i Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva).

• Posjetila velik broj knjižnica u inozemstvu (IFLA: Milano, 2009., Puerto Rico, 2011., Singapore, 2013., Wroclaw, 2017., niz knjižnica u Mađarskoj, Austriji, Albaniji, Sloveniji, Češkoj /imala izlaganje/, Slovačkoj /imala izlaganje/ i dr.), sajmova knjiga u zemlji i inozemstvu .
• Suradnica brojnih novina, časopisa, radija i televizije.

• Članica je savjetodavnog tijela Ministarstva kulture Republike Hrvatske za knjigu i nakladničku djelatnost, Povjerenstva Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja za Ruksak pun kulture i Povjerenstva za izradu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

• Uvrštena u Biografsku enciklopediju vodećih žena i muškaraca Hrvatske Who is who u Hrvatskoj, 3. izdanje 2013.

Skip to content