Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Gradska knjižnica Velika Gorica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Gradske knjižnice Velika Gorica koje se nalazi na adresi http://knjiznica-vg.hr.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište http://knjiznica-vg.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku trenutno nije usklađen sa Zakonom:

 • Veličinu slova bez gubitka okolnog teksta (sadržaja) trenutno nije moguće promijeniti
 • Vrstu fonta trenutno nije moguće promijeniti
 • Kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika na mrežnima stranicama u odnosu na pozadinu stranice trenutno nije moguće promijeniti
 • Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta
 • Većina slika trenutno nema prikladan tekstualni naziv (alt atribut) na hrvatskom jeziku
 • Većina slika trenutno nema prikladan opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što slika prikazuje
 • Pojedini logotipi i ikone postavljeni na stranicu koji služe kao poveznice na vanjska mrežna mjesta nemaju opisanu niti naznačenu lokaciju na koju upućuju
 • Pojedine poveznice namijenjene kretanju kroz mrežno mjesto su slike, tj. tekst kojim je opisana njihova poveznica je u obliku slikovnih datoteka, a ne strojno čitljivog teksta
 •  Pojedine poveznice u tekstovima nisu posebno označene oznakama poput podcrtavanja ili drugačije, uočljive boje
 • Pojedine poveznice potencijalno su nedovoljno deskriptivne, tj. ne pružaju dovoljno informacija o sadržaju koji se nalazi iza njih
 • Glavni izbornik nije fiksan element te se padajući izbornici ne aktiviraju dodirom/pritiskom na miš već prelaskom pokazivača preko njega. Ovo vrijedi samo u slučaju pregledavanja stranice na računalu. U slučaju pregledavanja na pokretnim uređajima, izbornik se ponaša kao fiksan element   
 • Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način

Gradska knjižnica Velika Gorica svjesna je ovih neusklađenosti te kontinuirano radi na uklanjanju istih.  

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 18.rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradske knjižnice Velike Gorice temeljene na Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti (Carnet, 2019.) te analizi on-line servisa za provjeru pristupačnosti AChecker.


Gradska knjižnica Velika Gorica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da ukoliko primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu Velika Gorica.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradske knjižnice Velika Gorica korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@knjiznica-vg.hr.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content