Dječji tjedan 2021. – izložba

Dječji tjedan 2021. (4. – 10. listopada) vezan je uz Međunarodnu godinu voća i povrća koju je proglasila Opća skupština Ujedinjenih naroda. Ovo je prilika za podizanje svijesti o važnoj ulozi voća i povrća u prehrani ljudi, sigurnosti hrane i zdravlju te postizanju ciljeva održivog razvoja UN -a. Neka vam voće i povrće budu baza prehrane! Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje najmanje 400 grama voća i povrća dnevno kako bismo u organizam unijeli njihove zdravstvene i nutritivne vrijednosti. Cilj obilježavanja Međunarodne godine voća i povrća je povećanje svijesti o nutritivnoj i zdravstvenoj dobrobiti voća i povrća i njihovom doprinosu uravnoteženoj i zdravijoj prehrani i životnom stilu. Također, ističe se potreba za smanjenjem gubitka i bacanja u ovome sektoru što će u konačnici doprinijeti ekološkom ishodu. Potrebno je djelovati na nacionalnoj razini kako bi se povećala proizvodnja i konzumacija voća i povrća da bi ih se učinilo dostupnima potrošačima što bi potaknulo ekonomsku, socijalnu i ekološku dobrobit u skladu sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj.

Izvori: https://savez-dnd.hrhttps://savez-dnd.hr

http://www.fao.org

Fotografije: M.Katulić, K.Kuzmec

Skip to content