Četrti četrtek: Debata kao važna vještina u obrazovanju i svakodnevnoj komunikaciji

Gošća Katarina Drvodelić diplomirana je novinarka i mentorica debatnog kluba Velika Gorica, stoga će nam upravo ona predstaviti debatu kao vrstu diskusije, ukazati koja je uloga debate u današnjem obrazovanju te na koji se način debata koristi u svakodnevnoj komunikaciji.

Vidimo se u četvrtak, 22.9. 2022. u 18:00 na Središnjem odjelu!

Skip to content