Book corner - fond knjiga na engleskom jeziku

U novoj 2020. godini omogućili smo novu uslugu za korisnike knjižnice i fond knjižnice obogatili knjigama na engleskom jeziku. Tako ostvarujemo ono što već neko vrijeme najavljujemo, a to je pokretanje fonda na stranim jezicima. U našem Book corneru za sada možete posuditi knjige na engleskom jeziku, a tijekom godine fond namjeravamo nadopunjavati i stanom knjigom na drugim jezicima.

Pokretanje ovog dijela fonda možemo zahvaliti prije svega našim brojnim sugrađanima koji su nam tijekom godina donirali knjige na stranim jezicima, a većina njih čini naš početni fond strane knjige u Book corneru. Manji dio knjiga nabavljen je i kupnjom.

Naslovi su beletristički, s engleskog govornog područja, ali i nekoliko naslova stručne literature i autora iz drugih govornih područja koji su prevođeni na engleski jezik. Prevladava „lako štivo“ – ljubavni i kriminalistički romani, a tu je i izbor klasika poput Jane Austin, Louise Alcott ili Nathaniela Hawthornea.

Zbirka knjiga na engleskom jeziku neprestano se nadopunjava novim naslovima, a u planu je i obogaćivanje tog dijela fonda i knjigama na drugim stranim jezicima poput njemačkog, engleskog, francuskog i španjolskog.

Fond trenutno dostupnih naslova provjerite pritiskom na poveznicu:

Skip to content