Posebni projekti

Tijekom trideset godina djelovanja Područna knjižnica Galženica je organizirala nekoliko stručnih skupova (Osposobljavanje učenika za samostalni intelektualni rad u školskim i narodnim knjižnicama 1990., Priručna zbirka u narodnoj knjižnici 1995., okruglih stolova o čitanju u Velikoj Gorici 1999. i 2004., o Likovnom natječaju 2009.). Stručni radovi na temu rada s korisnicima, knjižničnog marketinga, poticanja na čitanje objelodanjeni su u vidu postera, PP izlaganja, u člancima u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Na skupštinama Hrvatskog knjižničarskog društva  u Bizovcu, Zadru i Daruvaru mr. sc. Marija Ivanović izlagala je samostalno, a u Primoštenu s ravnateljicom knjižnice iz Vrbovca, Nadom Kušić.

Provedeno je nekoliko istraživanja temeljenih na pismenom anketiranju odraslih članova Knjižnice (nacionalni istraživački projekt 1990.), zatim učenika osnovne škole u nekoliko navrata, srednjoškolaca te roditelja učenika petog razreda. Iz Knjižnice je potekla inicijativa za istraživanjem na temu: mjesto i uloga osobnog računala u životu učenika šestoga razreda velikogoričkih osnovnih škola. Rezultati su prezentirani na skupu školskih knjižničara u Šibeniku 2007. godine u obliku postera, a članak, koji potpisuju Marija Ivanović i Anđelka Hrkać objavljen je u zborniku s toga skupa.

Plakat – RECEPCIJA NARODNE KNJIŽNICE U ODRASLOJ POPULACIJI

Plakat – MJESTO I ULOGA OSOBNOG RAČUNALA U ŽIVOTU UČENIKA ŠESTOG RAZREDA VELIKOGORIČKIH OSNOVNIH ŠKOLA