Dokumenti

Pravo na pristup informacijama

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – pdf format

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Službenik za informiranje: Dominka Kolarec

Kontakt: dominka@knjiznica-vg.hr

 

Izvješće o ostvarenom programu u Gradskoj knjižnici Velika Gorica za razdoblje od 1.siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Referentna stranica – uz Izvještaj proračuna… za 2016. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2016.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

 

Izvješće o ostvarenom programu u Gradskoj knjižnici Velika Gorica za razdoblje od 1.siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

Izmjena Plana nabave 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

 

 

Izvješće o ostvarenom programu u Gradskoj knjižnici Velika Gorica za razdoblje od 1.siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine

Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2014.

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2014.

Plan nabave roba, radova i usluge za 2014. godinu.

Registar ugovora 2013.